Impressum

Öperatör

Fair Karma GmbH

Hermann-Heinrich-Gossen-Strasse 4

50858 Köln/Cologne

Germany

 

TELEFON: +49 (0)2234 9296611

TELEFAX: +49 (0)2234 9296690

EMAIL: info@fairkarma.de

 

Auktoriserade VD:

Oliver Gothe

Michael Lenk

 

Bolagsregister: AG Köln

Registernummer: HRB 84 952

UST.ID-Nr.: DE 815584812

 

DE-ÖKO-003

FLO-ID 33750

 

Bank:

Stadtsparkasse Köln

IBAN: DE 91 3705 0198 1932 6 650 92

BIC: COLSDE33XXX

 

 

Ansvarsfriskrivning / Upphovsrätt / Sekretess

1. Onlineinnehåll

Blotta användningen av webbsidor från Fair Karma inte leder till något avtalsförhållande mellan användaren och leverantören. Information på webbplatsen om produkter eller tjänster utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande. Fair Karma tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som ges. Användning av informationen på denna webbplats sker på egen risk. 

 

2. Referenser och länkar

Direkta eller indirekta kopplingar till andra webbplatser ligger utanför Fair Karmas ansvar. Dessa sajter kontrollerades då länkarna tillsattes för att se om de innehöll några lagöverträdelser. Då var inga lagöverträdelser att finna. Med kännedom om lagöverträdelser kommer sådana externa länkar tas bort omedelbart.

 

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt

Alla varumärken och varumärken eventuellt skyddade av tredje part är i bestämmelserna gällande varumärkesrätt och äganderätt upphovsrättsinnehavaren. Blotta omnämnandet drar inte slutsatsen att varumärken inte skyddas av lagen!

Upphovsrätt och immateriella rättigheter för allt material som skapats av Fair Karma förblir med författaren . All reproduktion eller användning av grafik, ljud, videoklipp och / eller texter i andra digitala eller tryckta publikationer utan uttryckligt  tillstånd från Fair Karma är inte tillåtet.

 

4. Dataskydd

Alla anslutande och inventeringsdata lagras och bearbetas av oss i enlighet med relevanta bestämmelser i dataskyddslagen Federal (BDSG) och Telelagen (TMG).

Den överförda datalänken när du besöker vår hemsida är inte tilldelad någon specifik person. En sammanställning av dessa data med andra datakällor från vilka kunde dras slutsatser om en enskild görs inte. Data används endast anonymt för statistiska ändamål.

Eftersom möjligheten att ange personliga eller affärs data förblir (e-postadresser , namn, adresser etc.), är utlämnande av dessa uppgifter av användaren på frivillig basis. Användning och betalning av alla tjänster erbjuds - om det är tekniskt möjligt och rimligt - utan att lämna sådana uppgifter eller genom att tillhandahålla anonyma data eller en pseudonym. Dessa inventeringsdata endast kommer att användas av oss för att behandla din begäran, beställning eller förfrågan.

Rätten återstår  att när som helst ta bort information, att korrigera samt att blockera och ta bort lagrade data. För att utöva denna rätt är en mail till (at) leadcom.de tillfredsställande. ( Byt ut ( at) till @ ) - eller via en lämplig begäran per post eller fax .


Hos oss lagrade personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Uteslutet är servicepartners som behöver data för kontraktsöverförin, enligt 14 § TMG . I dessa fall är den mängd data som krävs vid ett minimum. Genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder skyddar vi informationen under vår kontroll mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse och mot tillträde av obehöriga .

Vår webbplats använder cookies. De data som lagras i en cookie sparar upprepade utfyllnad av blanketter och ökar användarvänligheten av webbplatsen. Du kan programmera din webbläsare för att tillåta cookies på denna webbplats eller för att blockera eller ta bort vid behov.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google ") . Google Analytics använder "cookies", textfiler som lagras på din dator och som möjliggör analys av din användning av webbplatsen . Informationen som genereras av en sådan cookie genom er användning av denna webbplats överförs oftast till en Google-server i USA och lagras där.

Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer din IP-adress trunkeras inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela din IP-adress överföras till en Google-server i USA och där förkortas. Denna typ av IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. På uppdrag av operatören av denna webbplats, kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan samt sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan.

Din IP-adress kommer inte att slås samman med andra data från Google. Du kan neka användningen av cookies genom att justera din webbläsare; men vi påpeka att man i detta fall inte kan använda vår hemsida till full kapacitet. Du kan också förhindra att data som genereras av cookies genom er användning av webbplatsen  översförs till Google genom att hämta och installera webbläsartillägget på följande länk (inkl din IP-adress.): Tools.google.com / dlpage / gaoptout.

 

5. Användningen av Facebook Social Plugins

Vår webbplats använder sociala insticksprogram ("Plugins") i nätverket facebook.com , som drivs av Facebook Inc. , 1601 S. California Ave , Palo Alto , CA 94304 , USA ("Facebook")  Dessa plugins är märkta med en Facebook-logotyp eller orden "Facebook Social Plugin”.

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en social plugin, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar . Innehållet i pluginen är från Facebook direkt i din webbläsare och integrerar in det in i webbplatsen.

Genom att integrera plugins får Facebook den information som du har tillgång till på motsvarande sida av vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook be om att besöka ditt Facebook-konto. Om du interagerar med plugins, till exempel "Like"-knappen eller genom att lämna en kommentar blir motsvarande information skickad från webbläsaren direkt till Facebook och sparas där.

För information om syftet och omfattningen av datainsamling, vidare bearbetning, användning av uppgifter, Facebook och dina rättigheter och inställningsalternativför att skydda din integritet - se sekretesspolicyn  för Facebook.

Om du inte vill att Facebook samlar in information om dig via vår webbplats, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår hemsida .